Enhedsterapi

Om Enhedsterapi

Enhedsterapi er en kombination af konventionel, videnskabeligt funderet lægegerning og komple.mentære behandlingsmetoder. Det er en vej til helbredelse, stress-mestring og personlig udvikling

Hos en Enhedsterapeut er du i kærlige hænder, hvor:

  • Mennesket ses som en enhed, med store selvhelbredende ressourcer.
  • I søger årsagen til det, du kæmper med og du får konkrete værktøjer til forvandling og forløsning af det.
  • Du kan få forløst psykiske traumer, fysiske og psykiske blokeringer og smerter.
  • Terapeuten bruger de teknikker, som er mest relevante for din situation. Det kan være energiøvelser, meditation, fysiske øvelser, musik, mad, akupressur, blomsteressenser, samtale.
  • Du får lagt en plan for, hvordan du selv kan arbejde videre med både forebyggelse og forvandling af problemer.

Hvorfor hedder det Enhedsterapi?

Enheden er knyttet til en spirituel dimension. Enheden beskriver det felt, som kan bygges op inde i og imellem mennesker, hvor modsætningerne forsvinder. Livet og verden er bygget op om modsætninger, men der findes et felt, hvor der opleves enhed.

Enhedsterapeuterne er ofte ansatte i sundhedsvæsenet eller komplementære terapeuter. Enhedsterapien er en tilgang og et ekstra sæt af teknikker, som udvider deres terapeutiske ressourcer.

Nedenfor kan du læse om hvad enhedsterapi er.

Hvis du ønsker at læse mere om uddannelsen til Enhedsterapeut kan du læse mere under menuen Uddannelse.

Enhedsterapi er udviklet af den norske læge og forfatter Audun Myskja og er summen af mere end tredive års erfaringer med integreret medicin.

Enhedsterapi udtrykker et helhedssyn på flere områder:

Fysisk sundhed

I Enhedsterapien vurderes funktionen i de grundlæggende fysiologiske systemer i kroppen med særlig vægt på det, man i dag ved om det autonome nervesystem og dets reguleringsfunktion.

Hos en enhedsterapeut kan du få hjælp til praktisk praktisk stress-mestring. Terapeuten bruger sit nærvær, positiv tankekraft, bevægelse, berøring og kommunikationsteknikker for at støtte dig.

Det selvhelbredende menneske

Enhedsterapeuten udforsker menneskets naturlige selvhelbredende systemer og du vil opleve at få fornyet adgang til dine ressourcer, nøgler til ydeevne og selvhelbredelse – metoder som åbner døren til dine unikke kvaliteter og skaber samklang mellem de indre og det ydre liv.

Enhedsterapeuterne har gennemgået grundprincipperne i fysiologi og immunologi, lært hvad det er, som holder os krop og sind raske og vitale, og hvilke systemer i kroppen som kan påvirkes og hvordan.

Vi udforsker det grundlæggende i vort indre liv: kærlighed, sandhed, tiltrækning, årsag og virkning.

Enhedsterapeuten har kompetence til at vejlede indenfor forebyggelse og sundhed og sammensætte personlige forebyggende sundhedsprogrammer.

Du introduceres for praktiske strategier for, hvordan man kan gennemføre sine forsætter og hvilke lovmæssigheder, som omgiver vor integritet og selvrespekt.

Mennesket i naturen

I Enhedsterapien lægges der vægt på grundlæggende økologi via viden om naturlove. Enhedsterapeuterne udforsker naturen som helbreder og har enkel viden om helbredende planter – og de giftige. Vi lægger især vægt på blomsteressenser som udtryk for naturens sprog.

Musik som medicin – lyd og musik som terapi

I Enhedsterapien er læren om kroppens musikalske opbygning, musikterapeutiske grundprincipper og hvordan de bruges, væsentlig. Enhedsterapeuten har udviklet sin terapeutiske stemme, så den kan bruges til at skabe forløsning, både gennem toning og i samtalen.

Sundhedsvejledning og det gode liv

Enhedsterapien bygger på grundprincipperne for livsvejledning ud fra ”Kend dig selv princippet”. Der lægges vægt på metoder for selvindsigt og principper for kommunikation, som giver viden om, hvordan jeg får det bedste frem i den anden. 

Vi arbejder med at udarbejde sundhedsprogrammer for andre, der bygger på kost, kosttilskud, fysiske øvelser, øvelser der skaber mere energi og balance, emotionelle strategier, mentale øvelser og strategier for kernerelationer privat og i arbejdslivet. På dette område er færdighederne til kommunikation nøglen. Hvilke knapper skal man trykke på for at få det bedste frem i mennesket, for at forstå – og blive forstået.

Tankens kraft

I Enhedsterapien lærer man at fordybe sindet, så man kan udvikle tankens kraft i terapeutiske situationer. Vi arbejder også med forskellige måder at nærme sig fjernhelbredelse og stadierne af fordybelse, som giver mulighed for at kunne helbrede sig selv og andre.

Metoderne til at fordybe sindet er bl.a. meditation med en stærkt kropslig forankring, og arbejde med symboler.

Etik og integritet

Tom Kitwoods theory of personhood er Enhedsterapiens etiske fundament for arbejdet med mennesker. Enhedsterapeuten skal respektere klientens grænser og har konkrete værktøjer til at få det bedste frem i behandlingssituationen.