Enhedsterapi

Mere om enhedsterapi mestringsmedicin

Menneskets drivkraft og oplevelse af mening er afgørende for at opnå langsigtet sundhed og trivsel.

Enhedsterapi mestringsmedicin tilbyder dybe og enkle metoder til at vække drivkraft og meningsfuldhed. Samtidig forløses vanskelige tilstande i krop, sind og ånd. 

Hos en enhedsterapeut er du i kærlige hænder:

 • Kroppens naturlige selvhelbredende systemer aktiveres.
 • Du får ny selvindsigt og opdager potentialer for udvikling.
 • Det foregår blidt: dine grænser og behov sætter rammen.

En enhedsterapeut påvirker både kroppens væv og muskler og energi- og nervesystemet. Der bruges forskellige metoder i én samlet behandling. Det vil typisk være regulering af energisystemet, åndedrætsøvelser, resonansterapi (med f.eks. lyd og farver), let massage, og terapeutisk samtale.

Behandlingen starter med en samtale om, hvorfor du er kommet. Derefter observerer enhedsterapeuten, hvordan problemstillingen udtrykker sig i dit åndedræt, din krop, dit energisystem og dine følelser. I behandlingen er der fokus på regulering af over- eller undertryk i energisystem og det autonome nervesystem.

Ofte sker der overraskende og dybe forvandlinger og nye ressourcer bliver vækket.

Det er en blid behandlingsform, som former sig i et samspil mellem klient og behandler. Derfor egner metoden sig godt til mennesker med høj sensitivitet.

Mange enhedsterapeuter kombinerer tilgangen med en anden komplementær behandlingsform som kinesiologi, zoneterapi eller kranio-sakralterapi.

Mirabelle, Energimedicin

Enhedsterapiens grundholdninger

 • Hvert menneske er unikt og har ressourcer til helbredelse, uanset funktionsniveau.
 • Terapi er at åbne til den enkeltes ressourcer, ydeevne og selvhelbredelse. Terapi og heling foregår i samarbejde, i samklang.

 • Et godt helbred er ikke udelukkende knyttet til at være fri for smerter og symptomer. Det er også en oplevelse af øget livskraft, evnen til at fungere, oplevelsen af at være hel, at være mig. Det er en oplevelse af enhed, som opleves gennem puls og flow, tilfredshed og livsglæde.

 • Mennesket består af flere dimensioner, og vores åndelige dimension virker ind i den fysiske virkelighed. Omvendt påvirker den fysiske virkelighed vores åndelige dimension.

Energiforståelse

Arbejdet med kroppens  energisystem er centralt for enhedsterapi mestringsmedicin.

Energifeltet bærer dine tanker, følelser og erfaringer, men også åndelige ressourcer. Det hele ligger kodet ind i energibanerne og kan aflæses. For eksempel sanses energi, som flyder naturligt og udfører sine funktioner, meget anderledes end fastlåst energi. Fastlåste eller energiforladte områder kan vækkes. Det gøres med manuel behandling af energifeltet, med samtaler eller med påvirkning med f.eks. lyd.

Audun Myskja har udviklet en præcis og dyb indsigt i, hvordan energi bevæger sig i energifeltet (auraen). Dette underbygges af den nyeste forskning i eksempelvis neurologi og bindevævets funktion.

Resonansterapi

Resonans betyder samklang. Resonansterapi er en blid og effektiv måde at regulere energi- og nervesystemet på.

Med sine hænder, nærvær, lyd eller farver laver terapeuten et helingsfelt i samklang (resonans) med klientens krop. Dette medfører, at kroppen starter en spontan bevægelse, som frigør og harmoniserer.

Lyd er et effektivt redskab, som kan anvendes terapeutisk ved mange forskellige tilstande. Lyd kan lindre smerter, fordøjelsesproblemer eller vanskelighed med at gennemføre det, man har sat sig for. Lyden kan komme fra toning (terapeutens stemme), syngeskåle, eller musik.

Etik og terapeutisk samtale

Samtalen mellem terapeut og klient ses som et betydningsfuldt rum, som i sig selv kan være med til at helbrede. Intentionen er at skabe en kommunikation som støtter og giver modstandskraft og som ikke tænder for klientens alarmberedskab.

Livsvejledning handler om:

 • præcist at vejlede og støtte den anden i det han eller hun kæmper med.
 • at få det bedste frem i den anden.
 • at stille de rigtige spørgsmål, i stedet for at fortælle den anden sin egen version af ’sandheden’.
 • at tage vare på klientens integritet og dennes ønsker.

Enhedsterapi mestringsmedicin, lægevidenskab og andre komplementære terapier

Enhedsterapi mestringsmedicin kombinerer det bedste fra komplementære metoder og lægevidenskab. Terapiformen forsøger at skabe samspil mellem de veje, som moderne mennesker søger til vækst og helbredelse og ikke mindst: det som virker. Menneskets åndelige natur og vores evne til at føle sandhed og vide, hvad der er rigtigt for os, er også en naturlig del af al terapi. Derimod undgås spekulationer og ren teoretisk viden så vidt muligt.

Senter for Livshjelp arbejder Audun og Reidun Myskja stadig mere i samarbejde med andre terapeutiske miljøer, fra ernæringsterapeuter til kvantemedicinere. På den måde kan Enhedsterapi mestringsmedicin hele tiden udvikle sig som et effektivt og relevant terapeutisk tilbud for samtidens udfordringer.

Bøg, Terapeutisk samtale, Enhedsterapi