Enhedsterapi

Energimedicin

Enhedsterapi er opstået i takt med udviklingen indenfor energimedicin og energiforståelse har en central plads i uddannelsen.

Audun Myskja har udviklet en dyb forståelse af hvordan energi bevæger sig i menneskets energifelt (auraen).

Energiens indhold består af tanker og følelser, som ligger indkodet i energibanerne. Indholdet kan være alt fra dybere åndelig viden til gamle individuelle eller kollektive traumer eller aflejringer af toksiner

Teknikker til regulering af energi

I uddannelsen lærer du at afkode energiens bevægelser på forskellige niveauer af energifeltet. Du lærer for eksempel at skelne imellem energi, som flyder i sit naturlige leje og udfører sine naturlige funktioner, og energi som er fastlåst, eller som kører i ring.

I uddannelsesforløbet lærer de studerende at sanse dette meget præcist og at korrigere forstyrrelserne med de specifikke metoder, som er udviklet i enhedsterapien.

Mirabelle, Energimedicin