Enhedsterapi

Energimedicin

 

Energimedicin

Enhedsterapi er opstået i takt med udviklingen indenfor energimedicin.

Ud fra studier af energi har Audun Myskja udviklet en dyb forståelse af ”energiens form” – hvordan energi bevæger sig i forskellige niveauer i energifeltet (auraen).

I uddannelsen lærer du at afkode disse bevægelser. Du lærer for eksempel at skelne imellem energi, som flyder i sit naturlige leje og udfører sine naturlige funktioner, og energi som er fastlåst, eller som kører i ring.

Energiens indhold består af tanker og følelser, som ligger indkodet i energibanerne – det er alt fra dybere åndelig viden til gamle traumer og aflejringer af toksiner og syreoverskud.

I uddannelsesforløbet lærer de studerende at sanse dette meget præcist og at korrigere forstyrrelserne med de specifikke metoder, som er udviklet i enhedsterapien.

Mirabelle, Energimedicin