Enhedsterapi

Grundlaget for Enhedsterapi

I Enhedsterapien ser vi på mennesket som en enhed af fysiske, sociale, mentale, følelsesmæssige og spirituelle niveauer. 

På baggrund af mere end 40 års erfaringer som læge og komplementær helbreder har Audun Myskja udviklet metoder, der forener åndelige kvaliteter med anatomi, fysiologi og biokemi og favner både tanker, følelser og krop.

Grundholdinger i Enhedsterapien

  • Mennesket består af flere dimensioner, og vores åndelige dimension virker ind i vores fysiske virkelighed. Viol, Enhedsterapi
  • Hvert menneske er unikt og har ressourcer til helbredelse, uanset funktionsniveau.
  • ”Terapi” er at åbne en verden af ressourcer, nøglerne til ydeevne og selvhelbredelse.
  • At helbrede er et samarbejdsprojekt. Vi kan som terapeuter aktivere helbredende evner i os selv og andre.
  • Vi udforsker grundlæggende mekanismer i vort indre liv: kærlighed, sandhed, tiltrækning, årsag og virkning.

Værktøjer til forvandling 

Enhed opleves gennem puls og flow, tilfredshed og livsglæde. ”At helbrede” er, i denne forståelse, ikke udelukkende knyttet til at være fri for smerter og problemer med symptomer. Det er også en oplevelse af øget livskraft, evnen til at fungere, oplevelsen af at være hel, at være mig.

I Enhedsterapien lærer de studerende en syntese af de elementer, som kendetegner vellykkede terapier og de vigtigste principper i forebyggelse og sundhed. Du lærer at finde årsagen til lidelser og får værktøjer til forvandling og forløsning af dem.

Vi vurderer funktionen i de grundlæggende fysiologiske systemer i kroppen. Der lægges særlig vægt på det reguleringen af det autonome nervesystem  og praktisk stress-mestring. Du lærer at bruge nærvær, positiv tankekraft, bevægelse, berøring og kommunikationsteknikker for at støtte klienten.

Med meditation som værktøj ser vi på, hvad der skal til for at få adgang til det bedste i sig selv. Du lærer at fordybe sindet, så man kan udvikle tankens kraft i terapeutiske situationer.

I uddannelsen udforskes lovmæssigheder i menneskets indre liv, som giver mulighed for større forståelse af menneskesindet.

Vi ser på, hvad der holder os raske, hvilke systemer i kroppen som kan påvirkes og hvordan. Der indgår elementer af anatomi- og fysiologi-lære i uddannelsen.

Vi gennemgår de systemer, som holder krop og sind unge.

“Enhedsterapien har givet en anden måde at arbejde på med hænderne. Det har givet mig selv lov til at definere mig som spirituel. Det påvirker processen. Meditationerne er blevet en måde at fylde op på, at være i stilheden. Jeg kan fornemme en klients behov.”

Rikke, Kinesiolog og Enhedsterapeut

Enhedsterapiens principper

De pædagogiske principper i uddannelsen i Enhedsterapi er:

  • Først lærer du at kende og udvikle kvaliteter, følelser, tanker, energi og krop i dig selv
  • Derefter læres og afprøves metoder til at hjælpe andre
  • Derefter udvikler du forståelsen i studiegrupper.

Således udvikler du gradvist din indsigt, kompetence og dit klarsyn, og du kan vokse ind i en rolle som terapeut, hvis det er det, du ønsker.

Vi lægger stor vægt på at overføre erfaringer fra kurset til dagliglivet.

I enhedsterapi tror vi, at ethvert menneske har en naturlig integritet, og at det er vigtigt at respektere integriteten. Vi arbejder med forholdet mellem åbenhed og grænser, så vi i enhver samtale eller berøring kan nærme os, berøre og åbne det, som har brug for hjælp, men samtidig bevare respekten for den andens integritet, på en måde, så den anden ikke føler sig overstyret eller invaderet. Enhedsterapi egner sig særligt godt til de højsensitive.

Hvor står Enhedsterapi i forhold til andre komplementære terapier?

Enhedsterapien er en syntese af det bedste af det, Audun Myskja har fundet i komplementære metoder og lægevidenskaben. Enhedsterapi står ikke i konkurrence eller i opposition til andre metoder, men søger at skabe samspil mellem de metoder, som det moderne menneske søger til vækst og helbredelse.

I tråd med dette arbejder vi hen imod et samarbejde med en række andre terapeutiske miljøer, fra ernæringsterapeuter til kvantemedicinere. På den måde kan vi indhente gode erfaringsdata og udvikle et mere effektivt og fremtidsrettet terapeutisk tilbud.

Hvor står enhedsterapien i forhold til lægevidenskaben?

Vi ønsker med Enhedsterapi at bidrage til en integreret medicin, som anvender det bedste fra en medicinsk – videnskabelig platform og som supplerer dette med det bedste fra komplementære metoder. Vi lægger vægt på videnskabelige metoder og redelighed i forhold til videnskabelig dokumentation.

Samtidig lægger vi vægt på menneskets åndelige natur og på vor evne til at føle sandhed og vide, hvad der er rigtigt for os. Vi forsøger at undgå det, som er spekulationer og udelukkende teoretisk viden.