Enhedsterapi

Grundlaget for Enhedsterapi

I Enhedsterapien ser vi på mennesket som en enhed af fysiske, sociale, mentale, følelsesmæssige og spirituelle niveauer. 

På baggrund af mere end fyrre års erfaringer som læge og komplementær helbreder har Audun Myskja udviklet metoder, der integrerer åndelige kvaliteter med anatomi, fysiologi og biokemi og favner både tanker, følelser og krop.

Grundholdinger i Enhedsterapien

  • Mennesket består af flere dimensioner, og vores åndelige dimension
  • virker ind i vor fysiske virkelighed. Viol, Enhedsterapi
  • Hvert menneske er unikt, med en unik værdi, og har ressourcer til helbredelse, uanset funktionsniveau.
  • ”Terapi” er at åbne en verden af ressourcer, nøglerne til ydeevne og selvhelbredelse.
  • At helbrede er et samarbejdsprojekt. Vi kan som terapeuter aktivere helbredende evner i os selv og andre og fungere som fødselshjælper, i samklang med klienten.
  • Vi udforsker det grundlæggende i vort indre liv: kærlighed, sandhed, tiltrækning, årsag og virkning.

Værktøjer til forvandling 

Enhed opleves gennem puls og flow, tilfredshed og livsglæde. ”At helbrede” er, i denne forståelse, ikke udelukkende knyttet til at være fri for smerter og problemer med symptomer. Det er også en oplevelse af øget livskraft, evnen til at fungere, oplevelsen af at være hel, at være mig.

I Enhedsterapien lærer de studerende en syntese af de elementer, som kendetegner vellykkede terapier og grundig undervisning i de vigtigste principper i forebyggelse og sundhed. Du lærer at finde årsagen til menneskers lidelser og får værktøjer til forvandling og forløsning af det, personen kæmper med. Du lærer praktiske strategier for, hvordan man kan gennemføre sine forsætter.

Vi vurderer funktionen i de grundlæggende fysiologiske systemer i kroppen med særlig vægt på det autonome nervesystem og dets reguleringsfunktion. På baggrund af denne indsigt læres praktisk stress-mestring. Du lærer at bruge nærvær, positiv tankekraft, bevægelse, berøring og kommunikationsteknikker for at støtte den anden. Med meditation som værktøj ser vi på, hvad der skal til for at kunne anvende det bedste i sig selv. Du lærer at fordybe sindet, så man kan udvikle tankens kraft i terapeutiske situationer. I uddannelsen udforskes lovmæssigheder i menneskets indre liv, som giver mulighed for større forståelse af menneskesindet.

“Enhedsterapien har givet en anden måde at arbejde på med hænderne. Det har givet mig selv lov til at definere mig som spirituel. Det påvirker processen. Meditationerne er blevet en måde at fylde op på, at være i stilheden. Jeg kan fornemme en klients behov.”
Rikke, Kinesiolog og Enhedsterapeut

Vi ser på, hvad det er, som holder os raske, hvilke systemer i kroppen som kan påvirkes og hvordan. Der indgår elementer af anatomi- og fysiologi-lære i uddannelsen (se mere nedenfor).

Vi vil gennemgå de systemer, som holder krop og sind unge. Alt dette giver de studerende mulighed for at sammensætte egne forebyggende sundhedsprogrammer, ligesom det giver kompetence til at vejlede andre indenfor forebyggelse og sundhed.

Enhedsterapiens princip

Det pædagogiske princip i uddannelsen i Enhedsterapi er at:

  • Du først lærer at kende og udvikle kvaliteter, følelser, tanker, energi og krop i dig selv
  • Derefter læres og afprøves metoder til at hjælpe andre
  • Derefter udvikler du forståelsen i studiegrupper.

Således udvikler du gradvist din indsigt, kompetence og dit klarsyn, og du kan vokse ind i en rolle som terapeut, hvis det er det, du ønsker.

Vi lægger stor vægt på at overføre erfaringer fra kurset til dagliglivet.

I enhedsterapi tror vi, at ethvert menneske har en naturlig integritet, og at det er vigtigt at respektere integriteten. Vi arbejder med forholdet mellem åbenhed og grænser, så vi i enhver samtale eller berøring kan nærme os, berøre og åbne det, som har brug for hjælp, men samtidig bevare respekten for den andens integritet, på en måde, så den anden ikke føler sig overstyret eller invaderet. Enhedsterapi egner sig især godt til de højsensitive.

Hvor står Enhedsterapi i forhold til andre komplementære terapier?

Enhedsterapien er en syntese af det bedste af det, Audun Myskja har fundet i komplementære metoder og lægevidenskaben. Enhedsterapi står ikke i konkurrence eller i opposition til andre metoder, men søger at skabe samspil mellem de metoder, som det moderne menneske søger til vækst og helbredelse.

I tråd med dette arbejder vi hen imod et samarbejde med en række andre terapeutiske miljøer, fra ernæringsterapeuter til kvantemedicinere. På den måde kan vi indhente gode erfaringsdata og udvikle et mere effektivt og fremtidsrettet terapeutisk tilbud.

Hvor står enhedsterapien i forhold til lægevidenskaben?

Vi ønsker med Enhedsterapi at bidrage til en integreret medicin, som anvender det bedste fra en medicinsk – videnskabelig platform og som supplerer dette med det bedste fra komplementære metoder med udgangspunkt i menneskets egne ressourcer. Vi lægger vægt på videnskabelige metoder og redelighed i forhold til videnskabelig dokumentation.

Samtidig lægger vi vægt på det, som ikke kan måles og vejes, på menneskets åndelige natur og på vor evne til at føle sandhed og vide, hvad der er rigtigt for os. Vi forsøger at undgå det, som er spekulationer og udelukkende teoretisk viden.