Enhedsterapi

Resonansterapi og frekvenser

I Enhedsterapien bruger vi energi og lyd fra egen stemme – toning – for at styrke samklang og bruge terapeutiske frekvenser, som åbner til den anden.

Du lærer om kroppens musikalske opbygning, musikterapeutiske grundprincipper og hvordan de bruges. Du får udviklet din terapeutiske stemme, så du med den kan skabe forløsning af evnen til at lytte og til at udtrykke dig. Vi bruger stemmeøvelser med henblik på at forbedre kommunikationsevner og vitalitet.

Desuden arbejder vi med ”Lytning”. Det er en kunst, som skaber grundprincipperne for at skabe individuel musik som en vej til selvindsigt, stressregulering og bearbejdning af følelser.

Regulering af energi gennem lyd 

Der gives praktisk indsigt i alle de vigtigste energistrømme og punkter, og hvordan de kan reguleres ved hjælp af bl.a. lyd og toning, når der er ubalance.

Med vores hænder og nærvær laver vi et terapeutisk felt i samklang med kroppens egne frekvenser. Dette medfører ofte, at kroppen starter sin egen bevægelse, som frigør og afbalancerer, således at vi kan korrigere fejlstillinger og sætte bevægelse i gang, dér hvor energien har låst sig fast.

I vanskelige tilfælde bruger vi ofte gruppetoning, hvor hver enkelt i gruppen bruger sin egen stemme for at lave en dyb resonans. Dette er en af de mest effektive teknikker i resonansterapi. Ved brug af tibetanske syngeskåle forstærker vi yderligere virkningen.

Resonans

Vi lærer også at arbejde dybt i energifeltet (auraen) for at finde resonans (steder som klinger sammen) og for at åbne fastlåste steder. Eksempelvis lærer vi at arbejde præcist i den resonans, som findes mellem energien i kroppens midte og den mentale energi. Denne teknik har vist sig at være effektiv ved både hovedpine, træthed, nakkesmerter og ved fordøjelsesproblemer, og når det er svært at gennemføre det, man har sat sig for.