Enhedsterapi

Terapeutisk samtale

Uddannelsen giver systematisk undervisning i samtaleteknikker, der mobiliserer ressourcerne i den enkelte.

Du får kendskab til intuitive samtaleteknikker og principperne fra medicinsk anamnese (sygehistorie), dybdepsykologi, medicinsk forskning og coaching/livsvejledning, med fokus på aktiv lytning. Samtidig arbejdes der med tolkning og forståelse af kropssprog og ”energifeltets budskab”.

Vi lærer grundprincippet for livsvejledning ud fra ”Kend dig selv princippet”. I uddannelsen lægges der vægt på metoder for selvindsigt, principper for kommunikation, som giver viden om, hvordan jeg får det bedste frem i den anden.

Således kan vi opbygge kommunikation som støtter, styrker og giver modstandskraft, og vi undgår hermed at ”tænde for alarmberedskabet” hos den anden. Vi lægger vægt på at stille de rigtige spørgsmål i stedet for at fortælle den anden ”sandheden”. Den udvidede energisansning, som du som studerende lærer, gør dig i stand til at se dybere sammenhænge. Nogen kalder det klarsyn – du lærer at forstå de forskellige energifelter, der knytter sig til kroppen.

Ved at udvikle disse evner lærer du mere præcist at vejlede og støtte den anden, i det han eller hun kæmper med, og dermed kan det forvandles.

Vi arbejder med at udarbejde sundhedsprogrammer for klienten, der bygger på kost, kosttilskud, fysiske øvelser, øvelser der skaber mere energi og balance, emotionelle strategier, mentale øvelser og strategier for kernerelationer privat og i arbejdslivet. På dette område er færdighederne til kommunikation nøglen. Hvilke knapper skal man trykke på for at få det bedste frem i mennesket, for at forstå – og blive forstået.

Etisk fundament

Tom Kitwoods theory of personhood er vort etiske fundament for arbejdet med mennesker. I løbet af uddannelsen læres de specifikke kategorier for overgreb og de specifikke kategorier for at skabe stjernestunder. Vi øver os i at afdække disse og på den måde få konkrete værktøjer til at få det bedste frem i os selv og i enhver situation.

Bøg, Terapeutisk samtale, Enhedsterapi