Enhedsterapi

Praktisk

Uddannelse i Enhedsterapi 2020-2023

Omfang og varighed

Uddannelsen er på 250 undervisningstimer og forløber over 3 år. Du tilmelder dig til uddannelsen for et år ad gangen.

Forløbet består årligt af et 5 dages sommerkursus samt 2 weekender med Audun Myskja som underviser. Der dannes regionale studiegrupper, som mødes og træner ca. én gang om måneden.

Datoer for 1. uddannelsesår 2020 – 2021:

Sommerkursus: Onsdag den 5. august til søndag den 9. august 2020. Undervisning onsdag til lørdag kl. 9 – 17.30, søndag kl. 9 – 15.

Første weekendkursus: 13. – 15. november 2020

Andet weekendkursus: 26. – 28. februar 2021

Undervisning på weekendkurserne: fredage kl. 14 – 19:30, lørdage kl. 9 – 17:30, søndage kl. 9 – 15.

2. års uddannelsesforløb 2021 – 2022: 

Sommerkursus: Onsdag den 4. august til søndag den 8. august 2021. Undervisning: Onsdag – lørdag kl. 9 – 17:30, søndag kl. 9 – 15

Første weekend kursus: 12. – 14. november 2021

Anden weekend: 25. – 27. februar 2022

Undervisning: Fredage kl. 14 – 19:30, lørdage kl. 9 – 17:30, søndage kl. 9 – 15.

3. års uddannelsesforløb 2022-2023: 

Sommerkursus den 3. august til søndag den 7. august 2022. Undervisning: Onsdag – lørdag kl. 9 – 17:30, søndag kl. 9 -15

Datoer for weekend kurser kommer senere

Undervisning: Fredage kl. 14 – 19:30, lørdage kl. 9 – 17:30, søndage kl. 9 – 15.

På 3. uddannelsesår vælger de studerende et emne eller et tema, som de undersøger og fordyber sig i og skriver en opgave om – enten sammen med studiegruppen eller individuelt. Uddannelsen afsluttes eksamen, som er fremlæggelse af denne opgave for hele gruppen. Dette kaldes fagfælle-eksamen, en eksamensform, hvor bedømmelsen foretages af lærer og studerende i fællesskab.

Sted og pris

Sted: Al undervisning afholdes på Husmandsstedet, Over Bækken 1E, 5792 Årslev, Fyn. www.husmandsstedet.dk

Pris: 13.000 kr. pr. år.
Prisen inkluderer undervisning, undervisningsmaterialer og let forplejning på kursusdagene.

Du tilmelder dig endeligt ved indbetaling af første rate på 4000 kr. senest d. 1.6.2020.
Betalingen falder årlige med 3 rater á 3000 kr. ud over første rate på 4000 kr. Betalingsfrister oplyses ved tilmelding.

Indbetales på konto i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. Reg.nr. 8401 konto nr. 1175779. Husk at angive navn i linjen ”meddelelse til modtageren”.

Tilmelding er bindende for første uddannelsesår ved indbetaling af 1. rate. Samtidig sendes mail til Kisser Bjerregård, med navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse samt angivelse af betalingsdato.

Overnatning

Det er muligt at overnatte på Husmandsstedet. Det er gratis, men det kræver, at man er lidt fleksibel og kan sove flere i samme rum. Der er 1 bad og 4 toiletter til deling.

Andre overnatningsmuligheder er Vandrehjemmet i Ringe og i Odense samt lokale bed and breakfaststeder.

Kontakt

Indhold og forløb tilrettelægges i samarbejde mellem læge og leder af uddannelsen i Enhedsterapi i Norge, Audun Myskja, og Kinesiologi-Akademiet i Danmark.

Kontaktperson: Kisser Bjerregård.

For mere information om uddannelsen i Enhedsterapi ud over denne hjemmeside: www.livshjelp.no