Enhedsterapi

Praktisk

 

Uddannelse i Enhedsterapi 2017-2020

Omfang og varighed

Uddannelsen er på 250 undervisningstimer og forløber over 3 år. Du tilmelder dig til uddannelsen for et år ad gangen.

Forløbet består årligt af et 5 dages sommerkursus samt 2 weekender med Audun Myskja som underviser. Der dannes regionale studiegrupper, som mødes og træner ca. én gang om måneden.

Datoer for år 1 (2017-18):

Sommerkursus: Onsdag den 2. august til søndag den 6. august 2017, kl 9-17:30, søndag kl. 9-15.

Første weekendkursus: D. 10. - 12. november 2017.

Andet weekendkursus: D. 23. - 25. februar 2018.

Undervisning på weekendkurserne: fredage kl. 14-19:30, lørdage kl. 9-17:30, søndage kl. 9-15.

2. års uddannelsesforløb 2018-2019: 

Sommerkursus: Onsdag den 1.-søndag den 5. august 2018

Undervisning: Onsdag – lørdag kl. 9-17:30, søndag kl. 9-15

Weekend den 9.-11. nov. 2018

Weekend den 22.-24. februar 2019

Undervisning: Fredage kl. 14-19:30, lørdage kl. 9-17:30, søndage kl. 9-15.

3. års uddannelsesforløb 2019-2020: 

Sommerkursus den 31. juli - 4. august 2019

Undervisning: Onsdag – lørdag kl. 9-17:30, søndag kl. 9-15

Weekend den 8.-10. november 2019

Weekend den 28. feb. - 1. marts 2020 Afslutning.

Undervisning: Fredage kl. 14-19:30, lørdage kl. 9-17:30, søndage kl. 9-15.

På 3.uddannelsesår vælger de studerende et emne eller et tema, som de undersøger og fordyber sig i og skriver en opgave om - enten sammen med studiegruppen eller individuelt. Uddannelsen afsluttes eksamen, som er fremlæggelse af denne opgave for hele gruppen. Dette kaldes fagfælle-eksamen, en eksamensform, hvor bedømmelsen foretages af lærer og studerende i fællesskab.

Sted og pris

Sted: Al undervisning afholdes på Husmandsstedet, Over Bækken 1E, 5792 Årslev, Fyn. www.husmandsstedet.dk

Pris: 12.000 kr. pr. år.
Prisen inkluderer undervisning, undervisningsmaterialer og let forplejning på kursusdagene.

Du tilmelder dig endeligt ved indbetaling af første rate på 3000 kr. senest d. 1.6.2017.
Betalingen falder med 4 rater á 3000 kr årligt. Betalingsfrister oplyses ved tilmelding.

Indbetales på konto i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. Reg.nr. 8401 konto nr. 1175779. Husk at angive navn i linjen ”meddelelse til modtageren”.

Tilmelding er bindende for første uddannelsesår ved indbetaling af 1. rate. Samtidig sendes mail til Kisser Bjerregård, med navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse samt angivelse af betalingsdato.

Overnatning

Det er muligt at overnatte på Husmandsstedet. Det er gratis, men det kræver, at man er lidt fleksibel og kan sove flere i samme rum. Der er 1 bad og 4 toiletter til deling.

Andre overnatningsmuligheder er Vandrehjemmet i Ringe og i Odense samt bed and breakfast.

Kontakt

Indhold og forløb tilrettelægges i samarbejde mellem læge og leder af uddannelsen i Enhedsterapi i Norge, Audun Myskja, og Kinesiologi-Akademiet i Danmark.

Kontaktperson: Kisser Bjerregård.

For mere information om uddannelsen i Enhedsterapi ud over denne hjemmeside: www.livshjelp.no

Momsfritagelse for uddannede Enhedsterapeuter

Der kan opnås momsfritagelse på behandlingerne ved at leve op til nogle krav fra SKAT. Den færdiguddannede Enhedsterapeut skal supplere de 250 timer i uddannelsen med de teoretiske krav til uddannelse af komplementære og alternative behandlere. 

Læs mere på SKATs hjemmeside.